Pedagogika Społeczna

Rodzina

Przeobrażenia instytucji rodziny w nowoczesnych społeczeństwach niepokoją opinię publiczną i prowokują liczne badania, przede wszystkim socjologiczne i pedagogiczne. Literatura przedmiotu ? także polska ? jest bogata i szczyci się znacznym dorobkiem. Pedagogowie skupiali początkowo uwagę na sytuacji dzieci i młodzieży w objętych przeobrażeniami rodzinach, ale ostatnio zaczynają pełniej wglądać w problematykę życia rodzinnego, udzielając uwagi także sprawom małżeńskim oraz sprawom osób starszych w rodzinie ? w ich rolach dziadków i emerytów. Maksymalne natężenie przeobrażeń rodziny występuje w społeczeństwach najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Polska znajduje się w pół drogi ku nowoczesności, która w pełni kształtuje sytuacje rodzinne rejonów uprzemysłowionych i wielkomiejskich naszego kraju, natomiast w mniejszym stopniu przeobraża tradycyjną strukturę rodzin wiejskich i małomiasteczkowych, opartych na rodzinnych warsztatach rolniczych i rzemieślniczych. Należy więc Polska do krajów, w których współistnieją wielomodelowe postacie rodzin ? od tradycyjnych do nowoczesnych, z tendencją ku stopniowemu zanikowi tych pierwszych. W czym wyraża się proces przeobrażeń? Najbardziej znamiennym zjawiskiem jest ... czytaj dalej

Pracownicy socjalni, pracownicy kulturalni cz V

Określenie kurso-konferencja podano w cudzysłowiu, gdyż ostatnio tej tradycyjnej nomenklaturze nadaje się nową treść. Społecznik potrzebuje nie tylko intelektualnego wzbogacenia w kompetentnie podaną wiedzę, lecz także (a nawet nade wszystko) przeżycia w okresowym spotkaniu z kolegami i przełożonymi ? tych wartości i treści, które stanowią motywację jego zaangażowania się społecznikowskiego. Tego nie dają referaty, to nie kształtuje się w toku wysłuchiwania informacji organizacyjnych i rad specjalistów pouczających zebranych. Społecznicy najbardziej potrzebują wzmocnienia wiary w sens i skuteczność tego, czemu poświęcają swój czas, utrwalenia przekonań, iż wykonują korzystną społecznie robotę ? jeśli ją wykonują dobrze, że są za to cenieni. Oczywiście, na spotkaniu powinien mieć miejsce jeden lub dwa referaty, dobrze przygotowane, interesująco podane, prawdziwie potrzebne słuchaczom. Referaty owe muszą być jednak ?osadzone” w atmosferze życzliwości koleżeńskiego spotkania, jakiejś atrakcji kulturalnej, musi starczyć czasu na swobodną wymianę zdań podczas spożywanego posiłku, może nawet na zaśpiewanie kilku piosenek. Rezultatem takiej ?kurso-konferencji” powinien być wzrost poczucia zwartości i ... czytaj dalej